7- Vlasenica, Durići, Dragaši, Mršići, Selakovići, Piuke, Šahmanovići, Gradina, Džemat Solakovina, Rača, Simići, Stupari, Podbetanj, Jasen, Mišar, Grabovica, Bešići, Gjurići, Veletin grad (ruševine srednjovjekovnog utvrdjenja), Na Ogradica

⚜ 7- Vlasenica, Durići, Dragaši, Mršići, Selakovići, Piuke, Šahmanovići, Gradina, Džemat Solakovina, Rača, Simići, Stupari, Podbetanj, Jasen, Mišar, Grab...

5- Jeremići, Krajčinovići, Lukići, Medjede, Pomol, Bešići, Nurići, Štedra, Višnjica, Grn. i Dl. Vrsinje, Bačići, Supać, Vasiljović, Sikira, Zagradje, Crnarieka, Jašić

⚜ 5- Jeremići, Krajčinovići, Lukići, Medjede, Pomol, Bešići, Nurići, Štedra, Višnjica, Grn. i Dl. Vrsinje, Bačići, Supać, Vasiljović, Sikira, Zagradje, C...

4- Hrnčić, Pobudje, Nova Kasaba, Glušac, Sebiočina, Milići, Pavković, Dubnica, Skugrić dl. i grn., Raškovići, Raići, Vukovići, Zaklopača, Nedjelište, Korkutović

⚜ 4- Hrnčić, Pobudje, Nova Kasaba, Glušac, Sebiočina, Milići, Pavković, Dubnica, Skugrić dl. i grn., Raškovići, Raići, Vukovići, Zaklopača, Nedjelište, K...

2- Srebrenica, Potočari, Pećišta, Orahovica, Staroglavica, Viogor, Babuljica, Milačević, Slatina, Koprivno, Podgaj, Žedanjsko, Sućeska

⚜ 2- Srebrenica, Potočari, Pećišta, Orahovica, Staroglavica, Viogor, Babuljica, Milačević, Slatina, Koprivno, Podgaj, Žedanjsko, Sućeska Karte jesu ljuds...