KARTE – juče, danas i sutra

KARTE – juče, danas i sutra

Šta su za vas geografske karte i koliko su bitne Bosanskom stanovništvu?

Evo kroz nekoliko nametnutih teza, imate li možda i sami odgovor?

  • Geografske karte – izražajno i informacijsko edukativno sredstvo;
  • Geografski sadržaji na geografskim kartama;
  • Geografska karta trajni zvanični dokument;
  • Etimologija imena na geografskim kartama;
  • Nelegalna dopuna (reambulacija) naziva na geografskim kartama;
  • Stanje i perspektive kartografije u Bosni i Hercegovini;
  • Toponimi – kulturno-civilizacijska baština pod zaštitom UNESCO-a;
  • Toponimi – jezički spomenici kao svjedoci postojanja jednog naroda na njegovom povijesnom etničkom prostoru;
  • Bosanski toponimi – sediment bosanskog duha na povijesnom prostoru Bosne, kojim je obilježen etnički prostor Bošnjana/Bošnjaka/Bosanaca;
  • Nelegalna promjena izvornih narodnih toponima.

Sve karte su u donjem izborniku
Karte su rasporedjene u 21 regiju. Svaka regija ima po 9 zasebnih karti, što znači da ukupno će biti postavljeno 189 karti.

Komentariši