Vremeplov

Buđenje bošnjačke nacionalne svijesti, pisanje, pričanje i sjećanje jeste naš imperativ opstanka, hamajlija našeg spasenja. Ukazivanje istine, onima koji hoće da čuju, onima koji različitost ne mrze, onima koji zločin preziru.

logo
10.06.2018.

Knjiga kao poruka

Knjiga kao poruka


Bogumili - Ševko Kadrić

Stećci su jako podsticajni, inspirativni. Oni su možda putokaz.Jednu bih poruku ovdje pomenuo.Upravo ovaj stećak koji je star 800 godina je upravo taj naj inspirativni dio. Na njemu se vide slova, na njemu se vidi čovjek koji u ruci drži knjigu.

E sad da poentiram.

Evropa je imala problema početkom XVI vijeka velikih. Svaka generacija misli da su njeni problemi ponajveći. Martin Luter u nakani da pomogne da spasi sopstvenu generaciju, da pomogne da spasi Boga, Bibliju i Isusa, on je u ovom stećku našao inspiraciju i rekao, SPAS POSTOJI on je u knjizi. I onda je išao na onu figurativnu prezentaciju. Između Boga i čovjeka ne nalaze se; ni dvorci, ni sultani, ni pape nego knjiga. Knjiga kao simbol mudrosti, gnjiga kao povezujuća nit izmedju generacija iskustava duhovnosti itd. I onda on je izbacio tri religiozna principa koja smatram i danas slamkom izbavljenja.


Ako je tačno, da je STVORITELJ poslao čovjeku knjigu kao poruku, PODUKU, onda čovjek nemože i nesmije pred knjigom imati tri grijeha;


  1. grieh je DA NEZNA ČITATI (koliki bi bio grieh u 21. vijeku da čovjek nezna čitati)
  2. grieh je DA ČOVJEK NE ČITA
  3. grieh je ČITATI UČITI A NE RAZUMJETI.

Zato danas ako promislimo, Martin je bio u pravu. Naše spasenje je u knjizi, knjizi kao simbolu naše ljudskosti, da može pronicati ono što jeste bilo, da može pronicati ono što jeste sada ali i vidjeti ono šta nam dolazi.Bossania

Damir Topi - Bassania

Ko su Bošnjani? Gdje ste bili prije? Odakle ste došli? Gdje ste prije"Turaka"? Zašto ste odbacili vjeru svojih pradjedova? Zašto ste se odrekli srpstva? Zašto ste se odrekli hrvatstva? Ako niste srbi ili hrvati zašto govorite našim jezikom? Zašto koristite "hrisćanski" simbol Ljiljan koji je simbol Nemanjića? Bosna je srpska zemlja? Bosna je hrvatska zemlja? Pitanja i "argumenti" koji svaki dan dolaze u moj "inbox"..

Ko su Bošnjani? Bošnjani su autentični narod Balkana koji živi na ovim prostorima hiljade godina u nazad. Potomci prvog naroda na Balkanu i jedna od najstarijih u cijeloj Evropi. Historija, Tradicija, Mitologija, Simbolika, Jezik, Kultura, Arheologija i Genetika je ovo već dokazala.

Gdje ste bili prije? Još iz vremena Rimskog carstva ova zemlja je nosila ime Bassania, Basana,, Bossna, Bosona, Bossena, Bosanius, Bosnae, Bosna itd..Sve zavisi kojim jezikom je govorio onaj ko je zapisivo ime. Za vrijeme tkz Grčke civilizacije, "ilirska" plemena i gradovi su nosili naziv BASSANIA. Bassan-as na staro "ilirskom" jeziku znači zemlja vode ili rijeka. Ovdje smo uvijek i bili za razliku od drugih.

Odakle ste došli? Nismo došli već smo bili ovdje. Od kako se historija piše naš narod živi na ovim prostorima. Steći to potvrdjuju koji nisu pravljeni u srednjem vijeku već stari hiljade godina. Starost narod se vidi po nošnji, mitologiji, kulturi, tradiciji, ali i po simbolima ovog naroda. Vidi se po različitim vjerama starim i po šamanizmu.

Gdje ste bili prije Turaka?Vladali i živjeli u zemljama kojim vi danas nazivate "svojim".. Prije Osmanlija ovdje je bila Kraljevina Bosna.

Zašto ste odbacili vjeru svojih pradjedova? Vjera naroda se mjenja kroz historiju. Prije su vjerovali u boga vode Bindu, u boga bika Tur, u boga šume Vidasusa, u Boa, En, Anzotika i još hiljadu drugih. Prije toga su vjerovali u kultove Velike Majke, Diane, Žabe, Zmaja, Zmije i tako dalje. Onda su vjerovali u Mithras i razne rimske verzije bogova Jupitera, Marsa, i šta je znam sve. Onda su vjerovali u Bogumilstvo, Crkvu Bosansku, Katoličanstvo, Islam, Pravoslavlje, pa čak neki danas vjeruju u Budizam i Hinduizam. Neki ne vjeruju u Boga. Da li su Srbi postojali PRIJE pravoslavlja? Ako jesu zašto ste odbacili vjeru svojih djedova i ako niste čemu onda rasprava ova? Ako niste znači niste stari narod ovdje i kraj debate? Isto tako i za Hrvate?

Zašto ste se odrekli srpstva? Kako da se odreknemo nečeg što nikad nismo bili? Srbin prvi se u Bosni pojavljuje prije 100 i kusur godina. Nakon okupacije Bosne od strane Austrije, prije toga ovdje niste postojali. To ti govore manastiri u Bosni. Ovdje su Vlasi bili sve dok nije počela propaganda iz Srbije da pretvori Vlahe u Srbe prekonoći. Za to postoje vaši dokumenti a ne moji. Kako ste plaćali Vlasima da se izjašnjavaju Srbima i kako ste djecu u školama nagradjivali svaki put kad bi odgovorili da su srbi umjesto vlasi. Šta je Srbin? Serv staro latinska riječ koja znači sluga ili rob. Vi ste narod koji je prvi put došo na ove prostore u 7mom stoljeću i naselili staru zemlju našu ARŠA. Protjerali ste narod moj i preimenovali zemlju u Raška. I tad je većinom stanovništvo bilo iz mog naroda ali kroz vrijeme ste pobili, protjerali, slavenizirali, i serbizirali narod. Tvoj stara "srbija" se zvala prije Moezija. Bošnjani koji danas žive u "srbiji" su ostatci tog naroda kojeg ste haman pa uništili na toj teritoriji. Oni nisu otišli iz Bosne i naselili srbiju već su na toj teritoriji daleko prije vas.

Zašto ste se odrekli hrvatstva? Hrvati su došli na ove prostore kad i Sorbi sa Karpata. Pleme koje je prije 2500 godina napustilo Perziju odakle ste i krenuli prema Evropi. Čak se zna i ime naroda i regije iz koje ste izašli Hurrvuhe. Darius u svojim zapisima navodi ime regije Harauvatya i narod Harahvait/Harauvati i to 12 puta. Čak se vidi vaše ime kroz regije koje ste prošli da bi došli na Balkan. U Armeniji ste zabilježeni pod imenom Hurravat -Hurrvuhe. Horoouathos u okolini Azova a Horvati na Karpatima da bi postali Hrvati na Balkanu. Došli ste i naselili stari dio Panonije koji ste preimenovali u SLAVoniju ili Sclavonia. Opet moj ste narod zatekli tu kad ste došli. I od 6-7 mog stoljeća protjerivali moj narod i naseljavali svoj. Tako sve do Jadrana.

Zašto govorite srpsko hrvatskim jezikom? Mi govorimo Bosanskim jezikom i pisali smo svojim pismom Bosančicom. Bosanski jezik ima i ilirskih, keltskih, germanskih, grčkih, slavenskih, perzijski, arapskih, turskih riječi. Niko ne zna u stvari koliko je Bosanski jezik star niti kad je napravljen. Ono što znamo je da Vuk kad je pravio "prvi srpski rečnik" kopiro ga je iz Bosanskog.

Zašto koristite hrisćanski simbol Ljiljan? Ljiljan nije "hrisćanski" simbol već je simbol koji je u Bosni daleko prije i jedne danas vjere. Jedan od najstarijih ljiljana u Bosni je kod Ilidze star preko 2500-3000 godina. Ljiljan ti je simbol pinalne zlijezde ili trećeg oka. Stari Bošnjani su vjerovali da je to ključ života i da se tu nalazi svo znanje svijeta. Sami izgled simbola sporedi ga sa licem svojim i vidjećeš kako izgleda. Ni krst nije simbol "hrisćanski" nego simbol paganski isto što je i polumjesec i zvijezda. Polumjesec i zvijezda je simbol stare vjere Bošnjana u boga bika Tur polumjesec (rogovi) i zvijezda (sunce) simbol života i smrti. Crvenu boju su stari Bošnjani smatrali štitom od zla, magije, i za to je zastava Ilirije i Ilirikuma polumjesec i zvijezda sa crvenom pozadinom.

Bosna je zemlja srpska ili hrvatska? Bosna nije srpska zemlja nikad nije ni bila. Bosna nije hrvatska zemlja nije nikad ni bila. Ali i Hrvatska i Srbija su bile zemlje mog naroda. Bosna NIKAD nije bila zemlja jedne vjere. Temelji Bosne su napravljeni na raznim vjerama i kultovima. Nakon invazije naroda na Balkan razna plemena su se povukla u Bosnu. Ti vjeruj u šta hoćeš i ja ću vjerovati u ono što ja hoću. Poštuj sve a čuvaj svoje. Ako nas neko napadne svi ćemo se zajedno boriti da sačuvamo svoj način života i vjerovanja. To je TEMELJ Bosne i to je BOSNA.

19036

S A D R Ž A J