Vremeplov Vlasenica

Buđenje bošnjačke nacionalne svijesti, pisanje, pričanje i sjećanje jeste naš imperativ opstanka, hamajlija našeg spasenja. Ukazivanje istine, onima koji hoće da čuju, onima koji različitost ne mrze, onima koji zločin preziru.

 
Grupa Vlasenica-Birče
Vlasenica Birče-FB.Group
Pridruži se grupi
 


24.11.2018.

Toponim Ripa

Toponim Ripa

(planina i region kod Vlasenica)


Bosna je, kako je to u novijoj historijskoj literaturi nedvojbeno dokazano, najstarija južnoslovenska ranofeudalna država. Začetak stvaranja državne jezgre iz koje će izrasti moćna bosanska država otpočeo je tokom 6. vijeka u vrijeme prvih nadiranja Slavena i Avara i njihovim dodirom sa starosjedilačkim stanovništvom Ilirima, koji su se već prije na području Bosne izmiješali sa Gotima i Keltima.

Nakon puna dva stoljeća pružanja otpora Rimljanima, Iliri su bili poraženi 9. godine nove ere, pa je bosansko-hercegovačko područje postalo dijelom Rimskog carstva.

Ripa , riječ latinskog porijekla što znači " banka " ili bankarski centar.

Ko zaviri u arheološku literatuturu s namjerom da obiđe područje Vlasenice, možda će se u početku malo razočarati. Turistička organizacija postoji ali mislim da nemaju što ponuditi što bi bilo historisko i atraktivno za turizam. Sistematski i organizovano se uništava historija i naslieđe bosanskog naroda više od 150 godina Konkretno za ovo područje nema ama baš nikavih podataka. Kroz ovo i ostala područja Bosne su dolazili, prolazili, palili i žarili okupatori, uništavali sve što podjeća na druge.

Region današnje istočne Bosne je po svim pokazateljima, privredno bio daleko najrazvijenija oblast Ilirika. Tome je najviše kumovalo rudno bogatstvo koje je bilo jako veliko, te stoga Rimljani nisu puno čekali da bi počeli sa masovnom eksploatacijom tog rudonosnog područja. Ripa je danas područje Vlasenice, planina i vrh na području Rudišta. Porijeklo imena Ripa je vjerovatno zbog latinskog stiena, (rupis) ili banka, (ripea). Ripa je još i latinski pojam koji znači područje zemlje blizu toka rijeke ili kanala (vidi dole literatura). Ta se riječ nalazi u nazivu mnogih mjesta, osobito u Italiji . Također je služio da identificira taj dio riječne limes , iza kojega je postojao teritorij barbara ( barbaricum ). Onda bih možda mogao da predpostavim, ako je toponim Ripa latinski pojam koji znači područje zemlje blizu toka rijeke ili kanala onda se to može odnositi na rijeku Drinu i na barbare koji su uvijek dolazili sa istoka. Prvi put u istoriji rijeka Drina je 297.g. postala granica izmedju Istoka i Zapada i tako će ostati u civilizacijskom pogledu do danas. Šta se zapravo tada dogodilo? Rimksi imperator Dioklecijan, inače Ilir, radi lakšeg upravljanja Carstvom izvršio je administrativnu podjelu države na istočni i zapadni dio. Granica izmedju tih carevina išla je od sjevera prema jugu rijekom Dunavnom i to: od Akvineuma (Budimpešte) do Singidunuma (Beograda), onda uzvodno Savom do ušća Drine u nju, pa uzvodno Drinom i rijekom Pivom, preko Anderbe (Nikšića) do Batue (Budve) na Jadranskom moru. Cijelo područje Bosne pripalo je Zapadnom Rimskom Carstvu.

Ripa je važno mjesto u rimsko doba po kome je dobilo ime čitavo područje (danas je to područje CIKOTE). Samo ime Rudište nam govori veličinu važnosti ovog područja. Smješteno je u centralnom dijelu istočne Bosne.Ripa planina je udaljeno 6 km sjeverno od Vlasenice u blizini velikih rudnika srebra: Srebrenica, Olova i soli u Tuzli. RIPA je bila sabirni centar za sve rudnike i otpremanje sirovina prema Saloni.

Kroz ovo područje je prolazio rimski put koji je vodio od Vlasenice prema Dol-Tuzli . Tadašnji pravac od : Salona - Tilorik (Trilj na Cetini) - Bistua Vetus (Duvno) - Bistua Nova (Bugojno) - Arduba (Vranduk) - Akva (Ilidza kod Sarajeva) -preko Romanja planine, Kraljevog polja , Vlasenice gdje se račvao prema Argentaria (Srebrenica) a drugi prema rudnicima soli preko Ripe za - Ad Saline (Tuzla),

Možemo zaključiti da osim imena Ripa i nekih sitnih predmeta koji su pronadjeni na ovoj teritoriji a nalaze se u kabinetu za historiju u osnovnoj školi , XIX Birčanska Brigada u Vlasenici.


Slika-1


Još neki od toponima koji nose ime Ripa
 1. Ripa je općina Rima. (Italia)
 2. Ripa Teatina , općina pokrajine Chieti. (Italia)
 3. Ripa je povijesno i popularno ime Ripatransone , općina pokrajine Ascoli Piceno. (Italia) Poznat po proizvodnji soli na jadranskoj obali
 4. Ripa , dio Fagnano Alto u pokrajini L'Aquila. (Italia)
 5. Ripa , dio Gromo u pokrajini Bergamo. (Italia)
 6. Ripa , dio Perugie. (Italia)
 7. Ripa , dio Seravezza u pokrajini Lucca. (Italia)

Biljeske literatura:
 • Teresa Cappello, Carlo Tagliavini, Rječnik talijanskih etničkih i toponimija , Bologna, Pàtron Editore, 1981, str. 454.
 • Župa Ripa , podaci CEI- a .
 • Emanuele Repetti, « Ripa », u Povijesnom fizikalnom geografskom rječniku Toskane , sv. IV, Florence, Allegrini i Mazoni, 1841, str. 765-766.
 • Ripa od Versilia , Contrada guštera.
 • Ripa , Contado Lucchese.
 • Ripa , Pro Loco Querceta.

Toponim Odžak

Jedna od zanimljivih stvari koja se može reći za ovo područje je sledeća. Toponim Ožak, ili naseljeno mjesto danas ispod planine Ripa (749m) je u prošlosti značilo mjesto gdje se nalazilo sjedište kovačkog udruženja. I prije dolaska rimljana ovdje se kopala ruda i proizvodilo i kovalo gvožđe.

Toponim Mršići

U srednjovjekovnoj bosanskoj državi ovdje su vladali Zlatonosovići. Isto tako veliku potvrdu i pečat za ovo daje i stećak u Mršićima. Na kome se pominje i uklesano ime zlatara Divca.

Toponim Rastje gaj (danas Rašića gaj)

Kako je nastao toponim ili ime Rastje gaj? Rastje je izvedenica od rastinje odnosno pošumljeno područe, gaj može značiti manja šumica.

Po ustaljenom običaju novopridošlo stanovništvo dolaskom na ove prostore započinju mijenjati hiljadugodišnje toponime prema svojim običajima. Veliki broj toponima je promjenjen dolaskom Austrougarske na ove prostore. Rastje gaj su promjenili u Rašića gaj. Isto tako na prostoru Rastje gaja u vrijeme Osmanske vladavine i dolaskom Austro-Ugarske je bio Han Rastje gaj koji je bio u vlasništvu Bošnjana. Kakva je sudbina ovog lokaliteta i zemljišta u čijem je vlasništvu, nije mi poznato.Stariji postovi

S A D R Ž A J