7138

Vremeplov Vlasenica

Buđenje bošnjačke nacionalne svijesti, pisanje, pričanje i sjećanje jeste naš imperativ opstanka, hamajlija našeg spasenja. Ukazivanje istine, onima koji hoće da čuju, onima koji različitost ne mrze, onima koji zločin preziru.

 
Grupa Vlasenica-Birče
Facebook Group · 626 članova
Pridruži se grupi
 

⚜....PORUKA ČITAOCU....⚜


Upoznaj nedostupna blaga vlaseničkog područja i cijele Bosne i Hercegovine. Svrha projekta vremeplov Vlasenice jest dijeliti kulturna blaga i povijesne dokumente koji su publikovani u skorijoj prošlosti ili su bili nedostupni široj javnosti. Naš je cilj pružiti što više arhivske dokumentacije, zajedničke prošlosti za istraživačko istraživanje ili za stjecanje osnovnih znanja.

Naša se kultura može održati i razvijati ako uspijemo isporučiti što više naših uspomena na našu prošlost, zajedničko znanje i identitet mnogim ljudima; i sve to na takav način da potičemo potrebu daljnjeg razmišljanja.

Kultura pamćenja i borba za interpretaciju i pisanje istine o prošlosti, agresijama i genocidima u kontinuitetu, koji su se stoljećima provodili nad Bošnjanima, spada u osnovnu obavezu svakog Bošnjaka, bez obzira kojem vjerskom opredijeljenju pripadao i gdje se nalazio. Opstanak Bošnjaka, koji je preduslov i garant suvereniteta Bosne i Hercegovine, njezinog teritorijalnog integriteta, uveliko zavisi od kulture pamćenja i dobijanja bitke za interpretaciju istine o agresiji i genocidu. Stoga je vrlo važno predano raditi na ovom polju – na buđenju vrlo često uspavane svijesti Bošnjaka, stalnom pisanju i sjećanju na genocid kao ishod trodržavne agresije na R. BiH i još uvijek prisutnoj želji Srba i Hrvata, kako onih iz Srbije i Hrvatske, tako i onih unutar granica naše domovine - o podjeli BiH, odnosno njezinom nestanku, a time i nestanku Bošnjaka, kao jedinog autohtonog naroda na tlu BiH.

Buđenje bošnjačke nacionalne svijesti, tj. svakodnevno pisanje, pričanje i sjećanje jeste naš imperativ opstanka, hamajlija našeg spasenja. Možda je ovo i ukazivanje istine, onima koji hoće da čuju, onima koji različitost ne mrze, onima koji zločin preziru.

Koliko li je samo idealističkih zločina u premisli oplođeno, u stvarnosti odrađeno? Koliko li je samo naših duduka nasjelo na prudove i sprudove, zarad jeftine sujete i egoizma? Jer kada ubicu branite, sa ubicom se dogovarate, svoj narod u zaborav utjerujete... zaborav koji znači ponovni genocid - možda posljednji... ubicu na ponovni zločin pozivate, vrata džehenema i pakla svome narodu širom otvarate. Većina bosanskih “intelektualaca”, nije u svojoj intelektualnoj aroganciji i moralističkoj sujeti našla za shodno čak ni zabludu da prizna. Pojedini u svome moralnom padu i samu državu odvode sa pozornice svijeta, služeći se onom - “Poslije mene potop”.

Bio bih sretan da ovi tekstovi i pisani dokumenti posluže za daljnja istraživanja i da čitalac shvati neka tri osnovna pravila u životu a to su;

 1. Da može pronicati ono što je bilo (PROŠLOST),
 2. Da može pronicati ono što je sada (SADAŠNJOST),
 3. Da može procijeniti ono što mu dolazi (BUDUĆNOST).

23.10.2018.

Popis stećaka 1968.-1969. g.

Popis stećaka 1968.-1969. g.

Literatura:STEĆCI - Šefik Bešlagić

 • I DIO - KATALOŠKO - TOPOGRAFSKI PREGLEDI
 • II DIO - PREGLED NEKROPOLA STEĆAKA

PREGLED NEKROPOLA STEĆAKAPodručje Ilijaš

Solakovići

Selo koje je od Ilijaša udaljeno oko 12 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

- U zaseoku Vlasenice, pokraj puta, nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka sa postoljem. Spomenik je dobro obrađen, danas je djelomično oštećen i pomaknut. Ukrašen je spiralama i rozetama.

Literatura: Šefik Bešlagić

Područje Kovač (ili Kovac) regija Vlasenica

Vlasenica

Varošica u kojoj je i sjedište opštine.

12 - U dvorištu stare džamije, koja je zapaljena 1943 (sultan Fatihova džamija), nalazi se skupina sa 7 stećaka u obliku sanduka. Obrada i očuvanost osrednje. Izgleda da su pomicani. Nemaju ukrasa.


Birče (Vlasenica) ruševine Sultan Fatihove džamije, spaljena i porušena 1943 od četnika


13 - Na lokalitetu Mramorje (ili Zeban), oko 1,5 km sjeveroistočno od centra Vlasenice, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (2 sanduka, 4 sljemenjaka i 6 stubova). Spomenici su osrednje obrađeni, a danas su okrnjeni, nagnuti i prevaljeni. postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

14 - Na lokalitetu Begovo Polje, oko 1,5 km istočno od centra Vlasenice, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (3 sanduka i 3 sljemenjaka), Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, postavljeni su po pravcu z - i, Nemaju ukrasa.


Vlasenica (Birče)

Gradina

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 2,5 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

15 - Na lokalitetu Ravan, pokraj puta, raspoređena u dvije skupine, nalazi se nekropola sa 19 stećaka (2 sanduka, 15 sljemenjaka i 2 stuba). Spomenici su dobro klesani, ali su danas okrnjeni i djelimično kamenjem zasuti. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 4 primjerka, koji leže po pravcu s-j. Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk i 3 sljemenjaka. Evo njihovih ukrasnih motiva: 4 polumjeseca, 1 kružni vijenac i 1 mač sa šakom. U blizini je savremeno muslimansko groblje.


stećak na Gradini kod Vlasenice


16 - Na pošumljenom brijegu Hum, oko 4 km sjeverno od Vlasenice, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (2 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 stub). Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Gornji Zalukovik

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 3 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

17 - Na pošumljenoj kosi koja se nalazi oko sredine područja sela, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 40 stećaka (20 sanduka, 17 sljemenjaka i 3 stuba). Spomenici su dosta dobro obrađeni, danas su djelomično oštećeni i obrasli šumom. Postavljeni su uglavnom po pravcu z-i, u nizovima. Ukrašeno je 6 primjeraka, i to 2 sanduka, 2 sljemenjaka i 2 stuba. Kao motivi njihovih reljefa pojavljuju se spirale, krstovi, tordirani vijenac i mač.

18 - Također na pošumljenoj kosi oko sredine naselja, otprilike 500m sjeverno od kote 705m, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (3 sanduka i 2 sljemenjaka). Spomenici su dobro klesani i očuvani. Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumjeseca.

19 - Na raskršću seoskih puteva, na pošumljenoj koti 705m, u centru naselja, nalazi se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa. Kod Durića kuća, južno i nešto naviše, bio je kamenolom za stećke, gdje se danas nalazi 1 otesan sanduk.

20 - Oko 400m sjeverno od predhodne nekropole, blizu zgrade Osnovne škole i električne centrale, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (9 sanduka i 8 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 3 primjerka koji leže okomito na taj pravac. Ukrašen je 1 sanduk motivom ruke sa mačem.

21 - U današnjem pravoslavnom groblju, nedaleko od obale rijeke Jadar, nalazi se nekropola sa 80 stećaka (49 sanduka, 25 sljemenjaka i 6 stubova). Spomenici su osrednje klesani i očuvani. Postavljeni su po obadva glavna pravca. Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 3 sanduka, 1 sljemenjak i 1 stub. Evo njihovih motiva: polumjesec, jabuka, mač i biljne stilizacije sa spiralama.

22 - Oko 150m iznad predhodne nekropole nalazi se skupina sa 17 stećaka (3 sanduka i 14 sljemenjaka). Spomenici su dobro obrađeni, ali su mnogi primjerci danas zasuti zemljom. Postavljeni su po obadva glavna pravca. Nemaju ukrasa.

23 - Na lokalitetu Ravan, u zapadnom kraju sela, nalazi se nekropola sa 16 stećaka (2 ploče, 3 sanduka, 10 sljemenjaka i 1 stub). To su dobro klesani i očuvani spomenici. Postavljeni su po pravcu sz-ji, osim 2 primjerka, koji leže okomito na takovu orjentaciju. Nemaju ukrasa.

24 - U šumi Miloša i Sretena Đurića, u sjevernom kraju sela, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (1 ploča, 1 sanduk, 4 sljemenjaka i 1 stub). Ovdje ima još i nekoliko fragmenata. Stećci su po pravcu z-i, osim 1 ploče, koja leži po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.


Stećci Gornji Zalukovik

Mršići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6 km. zračne linije na sjevernu stranu.

115 - Na Mršića brdu, poviše sela, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (2 sanduka i 5 sljemenjaka. Spomenici su dobro klesani, danas su neki znatno oštećeni. Postavljeni su po obadva glavna pravca. Ukrašen je 1 sljemenjak. Na njegovim čeonim stranama prikazani su motivi ljiljana. Ovaj spomenik ima natpis koji nam kaže da je tu sahranjen zlatar Divac.

Lit: T. Dragičević i V. Vuletić-Vukasović, Starobosanski natpis iz Vlasenice, Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu, 1892, 248-249; K. Hormann, Wissenschaftliche Mitteilungen III, 501; Lj. Stojanović, n. d., III, br. 4756.


Stećak sa natpisom Mršići kod Vlasenice

Turalići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 10 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

1 - Na blagoj kosi, oko 150 m sjeverno od današnjeg muslimanskog groblja, nalazi se nekropola sa 45 stećaka (37 sanduka i 8 sljemenjaka). Spomenici su slabo obrađeni, okrnjeni su, popucali, obrasli šumom zasuti zemljom. Većina je postavljena po pravcu z-i, a manji dio po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

Klještani

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 9 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

2 - Na lokalitetu Glavna ili Čifutsko groblje, na dugačkom izbočenju istočno od sela, pokraj puta, raspoređena u dvije skupine, nalazi se nekropola sa 72 stećka (47 sanduka, 19 sljemenjaka i 6 stubova). Spomenici su osrednje klesani i očuvani. Orjentirani su dvojako - i po pravcu z-i i po pravcu s-j. Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 sljemenjak. Evo njihovih ukrasnih motiva: polumjesec, kružni vijenac, mač i jednostavna plastična vrpca.

3 - Na prevoju iznad sela, pokraj puta prema Turalićima, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. To su dobro klesani i očuvani spomenici. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Grabovica

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 7 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

4 - U zaseoku Dželepi, na manjem ćuviku odmah iznad sela, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (6 sanduka i 6 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašen je 1 sanduk motivima tordirane vrpce.

5 - U zaseoku Garići, pokraj puta, sasvim blizu kuća, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (5 sanduka i 12 sljemenjaka). To su osrednje klesani i slabo očuvani spomenici. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 2 dječija spomenika, koji leže po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

Mišari

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

6 - Na lokalitetu Meraja, u samome selu , nalazi se nekropola sa 34 stećka (12 sanduka, 15 sljemenjaka i 7 stubova). Spomenici su osrednje klesani a slabo su očuvani. Postavljeni su po pravcu s-j. Ukrašena su 4 primjerka, i to 3 sanduka i 1 stub. Bogatim biljnim stilizacijama sa grozdovima ističe se 1 visoki sanduk. Ostali motivi ove nekropole su polumjesec i obična bordura.


Stećak Mišari kod Vlasenice


7 - Na lokalitetu Mramorje, u rijetkoj hrastovoj šumi, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 23 stećka (10 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 stuba). Spomenici su dosta dobro klesani a osrednje su očuvani. Postavljeni su po obadva glavna pravca. Ukrašena su 3 primjerka, i to 2 sljemenjaka i 1 stub. Njihovi reljfni motivi su polumjesec i mač.

Sofići

Seoce u predjelu Džemat, udaljeno od Vlasenice oko 3 km na sjevernu stranu.

8 - U blizini kuće Muje Bektaševića leži 1 osamljen stećak u obliku sljemenjaka. Dobro je obrađen, ali je prevaljen i djelomično zasut zemljom. Postavljen je po pravcu z-i. Ne posjeduje ukrase.

Kuljančići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 3,5 km na sjeveroistočnu stranu.

9 - Na prostranom okruglastom brdu zvanom Osoje, u blizini kuće Mehmeda Ferizovića, nalazi se nekropola sa 58 stećaka (12 sanduka, 39 sljemenjaka i 7 stubova). To su pažljivo klesani, ali ponešto oštećeni spomenici. Postavljeni su po pravcu z-i, u nizovima. Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 1 sanduk, 2 sljemnjaka i 2 stuba. Na njihovim stranicama vidimo 4 polumjeseca i 1 buzdovan.

10 - Na lokalitetu Vakuf, pokraj puta, blizu kuće Muje Kuljančića, nalazi se nekropola sa 23 stećka (10 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 stuba). Spomenici su osrednje klesani, a slabo su očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašeno je 5 primjeraka, i to 4 sanduka i 1 sljemenjak. Kao reljefni motivi ovih spomenika javljaju se polumjeseci, paralelna rebra i scena kola ispod vinograda.

Tabhana

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 4 km cestom prema Zvorniku.

11 - Uz kuću Redže Muminovića, ispod Gradine, nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. To je dobro obrađen ii očuvan spomenik. Postavljen je po pravcu z-i. Ukrašen je motivima srpa i antropomorfnog krsta.

Zaklopača

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 6 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

25 - Usred sela, pokraj ceste ka Zvorniku, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (3 sanduka, 2 sljemenjaka i 7 stubova). Spomenici su, izgleda bili dobro obrađeni, sada su zatrpani i oštećeni. Većina spomenika je postavljena po pravcu z-i (neki su pomicani). Nemaju ukrasa.

Vukovići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 8 km zračne linije na istočnu stranu.

26 - Na lokalitetu Mramorje, pokraj potoka (vlasništvo Mlađena Mlađenovića), nalazi se nekropola sa 31 stećkom (5 ploča, 8 sanduka i 18 sljemenjaka). Spomenici nemaju ukrasa. Ostali podaci nisu poznati. (Podaci Danka Vujoševića, učitelja iz Milića)

Podgora

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 10 km zračne linije na istočnu stranu.

27 - U samome selu, uz cestu ka Zvorniku, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (7 sanduka i 5 sljemenjaka). Obrada osrednja, spomenici veoma oštećeni. Orjentacija nije zabilježena. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci dr Smaila Tihića).

Krajčinovići

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 14 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

28 - Pokraj rijeke Jadra nalazi se nekropola sa 17 stećaka (6 sanduka, 10 sljemenjaka i 1 stub). Spomenici su dosta dobro obrađeni, ali su danas djelimično oštećeni i zatrpani zemljom. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Jeremići

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 17 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

29 - Na brdu (zemljište Bogosava Brežančića), raspoređena na tri skupine, nalazi se nekropola sa 28 stećaka u obliku sanduka. Spomenici su osrednje obrađeni, danas su utonuli i zarasli. Orjentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa. (Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića).

Vitići

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 15 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

30 - Na njivi Srećka Gurde, u strani, nalazi se nekropola sa 3 stećka u obliku sanduka. Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani, orjentacija nije zabilježena, nema ukrasa. (Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića).

Toljevići

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 17 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

31 - Na livadi Drage Durkovića, u samome selu, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku sanduka. Spomenici su osrednje obrađeni, danas su prilično zarasli. Nemaju ukrasa. Ostali podaci nisu poznati. (Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića).

Kostići

Seoce koje je od Vlasenice udaljeno oko 17 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

32 - Na livadi Kondić Mirka, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 11 stećaka u obliku sanduka. Obrada i orjentacija nisu zabilježenie. Spomenici nemaju ukrase. (Podaci Mile Janković, učiteljice iz Milića).

Koprivno

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 18 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

33 - Na zemljištu Rajka Kovačevića, u strani, raspoređena na dvije skupine, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku sanduka. Spomenici su zarasli u grmlje. Orjentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa. (Podaci Mirjane Karačić, učiteljice iz Milića).

Vrsinje

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 13 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

34 - U Beginoj zaglavici, u zaseoku Vujadini, koji pripada Donjem Vrsinju, raspoređena na dvije skupine, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (10 ploča i 7 sljemenjaka). Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polu mjeseca. (Podaci Radosava Mišića, učitelja iz Milića).

35 - Na lokalitetu Jatina-Dolinice, na putu između Donjeg i Gornjeg Vrsinja, nalazi se nekropola sa 44 stećka (4 ploče, 6 sanduka, 30 sljemenjaka i 4 stuba). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Orjentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa. (Podaci Radosava Mišića, učitelja iz milića).

Sućeska

Selo koje je od Srebrenice udaljeno oko 6 km zračne linje na jugozapadnu stranu.

36 - Na lokalitetu Mramorje, oko 500 m sjeverno od seoskih kuća, raspoređena u dvije skupine, nalazi se nekropola sa 52 stećka (31 sanduk, 3 sljemenjaka i 18 stubova). Spomenici su osrednje obrađeni, a slabo očuvani. Postavljeni su pretežno po pravcu z-i, ali mali broj leži na pravcu sz-ji. Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 stub. Stub je neobično ukrašen: pas, stablo, ruka, tordirana vrpca i jabuka. On je i po obliku neobičan - prema vrhu je tanji, a završetak mu je kuglast. Sanduk je ukrašen polumjesecom. Uz stećke se nastavljaju savremeni muslimanski grobovi sa nišanima.

Lukići

Selo pokraj ceste ka Srebrenici, udaljeno od Vlasenice oko 15 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

37 - U samome naselju, pokraj ceste, nalazise nekropola sa 37 stećaka (3 ploče, 8 sanduka, 25 sljemenjaka i 1 stub). Spomenici su dosta dobro obrađeni, a osrednje su očuvani. većina ih je postavljena po z-i, a manjina po pravcu s-j. Nemaju ukrasa. Jedan sljemenjak neobično je oblikovan - to je kocka sa četverovodnim krovom.

38 - Blizu kuće Stanka Đuririća, pokraj ceste, oko 1 km zapadno od predhodne nekropole, nalazi se skupina sa 7 stećaka u obliku sljemenjaka. Spomenici su izvanredno lijepo klesani, imaju postolja i relativnosu velikih dimenzija. Dobro su očuvani. Postavljeni su po pravcu sz-ji. Nisu ukrašeni.

39 - Na njivi Lučica, nedaleko od naselja, nalazi se nekropola sa 17 stećaka u obliku sljemenjaka. Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Osnovne škole iz Milića).

40 - Na brdu Vranovina nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku sanduka. Obrada i orijentacija nisu zabilježene. Spomenici nemaju ukrasa. Prema obavještenju nekih seljana, koje nije provjereno, stećci postoje i na ovim mjestima: Na njivi Cvike Dukić - 14 primjeraka; u Lukića groblju - 28 primjeraka; na lokalitetu Trubinsko - 3 sljemenjaka. (Podaci Osnovne škole iz Dervente).

Jakovice

Selo prema Papraći, udaljeno od Vlasenice oko 8 km. zračne linije na sjevero-zapadnu stranu.

41 - U dvorištu Osnovne škole, pokraj ceste, nalazi se nekropola sa 32 stećka (2ploče, 15 sanduka i 15 sljemenika). Spomenici su osrednje klesani, danas su djelomično oštećeni i utonuli. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 1 primjerka, koji leži po pravcu s-j. Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 ploča i 2 sljemenjaka. Evo njihovih reljefnih motiva: polumjesec, tordirani kružni vijenac, mač i prikaz čovjeka s konjem.

Tišča

Selo pokraj ceste prema Papraći, udaljeno od Vlasenice oko 7 km zračne linije na sjevero-zapadnu stranu.

42-Na lokalitetu Jazovi, na desnoj strani riječice Tišče, blizu njenog ušća u Drinjaču, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (1 ploča, 1 sanduk i 1 sljemenjak),kao ostatak nekadašnje veće nekropole Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Orjentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa. (Podaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.)

43-Kod zaseoka Begovići, na Begovića polju, pokraj Drinjače, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (5 sanduka i 8 sljemenjaka). Obrada i orijentacija nisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci hakije Hurića, učitelja iz Tišče.)

Betanj

Selo na lijevoj strani Drinjače i ceste, udaljeno od Vlasenice oko 8 km zračne linije na sjevero-zapadnu stranu.

44- U šumi zvanoj Betanj, na lokalitetu Piskavice, južno od sela, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku sljemenjaka. Obrada i orijentacija nisu poznate Spomenici nemaju ukrasa. U blizini je novije pravoslavno groblje. (Podaci Hakije Hurića, učitelja iz Tišče.)

Rogojevina

Selo na desnoj strani ceste Vlasenica ka Papraći, udaljeno oko 5 km. zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

45 - Na Simića groblju (pravoslavno groblje), na brdu , nalazi se nekropola sa 32 stećka (3 ploče, 15 sanduka i 14 sljemenjaka). Obrada i orijentacija nisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Hakija Hurića, učitelja iz Tišče.)

Selište

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 6 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

46 - Na lokalitetu Luke, na zemljištu Zemljoradničke zadruge, nalazi se nekropola sa 48 stećaka (38 sanduka i 10 stubova). Ostali podaci nisu poznati. (Podaci Mladena Ninkovića, učitelja iz Šekovića.)

Sušić

Selo u blizini Papraće, udaljeno od Vlasenice oko 8 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

47 - Oko 500 m istočno, na mjestu gdje je Šijakovića groblje (pravoslavno), na raskršću puteva, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku stubova. Bliži podaci nisu poznati. (Podaci učitelja Ljubisava Vidovića.)

Plakalovići

Selo koje od Vlasenice udaljeno oko 10 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

48 - Pokraj puta Cikote-Bobari, u šumi, zapadno od sela, nalazi se nekropola sa 34 stećka (2 ploče, 5 sanduka, 10 sljemenjaka i 17 stubova). Spomenici su dobro obrađeni, mnogi su utonuli, nešto nešto su okrnjeni, a neki su prevaljeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašen je 1 stub motivom biljne stilizacije, sa spiralama i križevima. Do stećaka je savremeno pravoslavno groblje.

Vučevica

Seoce koje je od Šekovića udaljeno 12 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

49 - Na lokalitetu Gaj ili Mramorje, blizu naselja koje je danas poznatije pod imenom Ivanovići, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (3 ploče, 2 sljemenjaka i 1 stub). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani; ploče su utonule i zarasle. Postavljeni su po pravcu z-i, Nemaju ukrasa.

Pavlovići

Seoce u blizini Papraće, udaljeno od Šekovića oko 11 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

50 - Na brežuljku gdje je i savremeno pravoslavno groblje, oko 1,5 km sjeveroistočno od seoskih kuća, pokraj puta ka Kamenici, nalazi se nekropola sa 8 stećaka (1 sanduk i 7 stubova). Spomenici su dobro klesani, ali su danas oštećeni i polegli. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Lemino Brdo

Manje naselje u okolini Papraće, a od Šekovića je udaljeno oko 11 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

51 - U samome naselju nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku sanduka. Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Na jednome sanduku nalazi se motiv ruke do iznad lakta. (Prema obavještenju mještana).

Papraća

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 9 km zračne linijena sjeveroistočnu stranu.

52 - U temeljima priprate stare manastirske crkve vidi se 5 stećaka u obliku sanduka. Ukrašena su 3 primjerka. Motivi njihovih ukrasa su mačevi i obična urezana linija. Izgleda da je ovdje prvobitno bila nekropola sa većim brojem stećaka.

Literatura; Dr M. Filipović i Dj. Mazalić, Manastir Papraća u Bosni, Spomenik XCIX, Nova serija, Beograd 1950, 94--114.

Bašići

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 7 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

53 - Na prevoju i raskršću seoskih puteva, oko 1 km sjeveroistočno od sela, uz njivu Krčevina nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. Spomenici su dobro klesani, ali su danas prilično oštećeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Trišići

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 7 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

54 - Na šumovitoj ravnici nedaleko od rijeke Drinjače, u blizini malog savremenog pravoslavnog groblja, sjeverno od sela, nalazi se nekropola sa 17 stećaka u obliku stubova. Spomenici su relativno većih dimenzija, dobro su obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Bečani

Seoce u području Brainaca, udaljeno od Šekovića oko 3 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

55 - Iznad sela, a ispod Pola stiene, nalazi se nekropola sa 179 stećaka (8 ploča 41 sanduk, 40 sljemenjaka i 90 stubova od kojih 20 u fragmentima). Spomenici su dobro obrađeni, nejednako su očuvani (ima veoma utonulih i zaraslih primjeraka). Većina spomenika je postavljena po pravcu z-i, manji dio po pravcu s-j, u nizovima. Ukrašena su 4 primjerka, i to 1 sanduk, 1 sljemenjak i 2 stuba. Njihovi ukrasni motivi su dvostruka spirala, stilizovan krst i mač.

56 - Na lokalitetu Klanac, nedaleko od predhodne nekropole, nalazi se skupina sa 4 stećka (2 sljemenjaka i 2 stuba). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Markovići

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 4 km zračne linije na zapadnu stranu.

57 - U samome naselju, na lokalitetu Bubanj, nalazi se nekropola sa 28 stećaka (27 sljemenjaka i 1 stub). Spomenici su dosta dobro obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašena su 2 sljemenjaka. Kao motivi njihovih ukrasa javljaju se polumjeseci i mačevi.

58 - Na lokalitetu Meljen, na njivi koja se zove Šib, nalazi se nekropola sa 10 stećaka u obliku sljemenjaka sa postoljima. Spomenici su dobro obrađeni, danas je nekoliko primjeraka oštećeno i djelimično zatrpano. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašena su 2 primjerka. Njihovi ukrasni motivi su dvostruke spirale i okviri koji još i sredinom vertikalnih strana imaju običnu vrpcu.

Popovići

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

59 - U samome naselju nalazi se nekropola sa 7 stećaka u obliku sljemenjaka. Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašen je 1 primjerak motivima polumjeseca i buzdovana.

Žioci

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km zračne linije na zapadnu stranu.

60 - Na lokalitetu Mramorje nalazi se nekropola sa 31 stećkom (3 sanduka, 10 sljemenjaka i 18 stubova). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašen je 1 sljemenjak. Zastupljeni su sljedeći motivi: turnir sa sokolom u kome je agažovana i 1 žena, zatim polumjesec, rozeta i mač.

Čanići

Seoce u području Brainaca, udaljeno od Šekovića oko 3 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

61 - Na lokalitetu Bijeli put, u blizinisela, nalazi se nekropola sa 34 stećka (5 sanduka, 21 sljemenjak i 8 stubova). Spomenici su dobro obrađeni i očuvani, samo je nekoliko primjeraka utonulo u zamlju. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 2 primjerka, koji leže po pravcu s-j. Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sljemenjak i 1 stub. Njihovi ukrasni motivi su polumjesec i štap. Ovdje ima i fragmenata stećaka. Kamenolom za ove spomenike bio je 150 m sjeverno odavde.

Marjanovići

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 4 km zračne linije na zapadnu stranu.

62 - U šumi Bukvik, a na lokalitetu Rogajlija, nalazi se nekropola sa 7 stećaka (1 ploča, 5 sanduka i 1 sljemenjak). Obrada i orjentacija nisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Bosiljke Trifunović, učiteljice iz Šekovića).

Kikići

Selo koje je od Šekovića udaljeno 3 km zračne linije na zapadnu (nešto sjeverozapadnu) stranu.

63 - Na lokalitetu Mramorje, na putu ka Tepenu i Šekovićima, nalazi se nekropola sa 35 stećaka (1 ploča, 4 sanduka, 9 sljemenjaka i 21 stub). Ima i nekoliko fragmenata. Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki primjerci okrnjeni i prevaljeni. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 3 primjerka, koji leže po pravcu s-j. Neki primjerci su pomicani. Ukrašeno je 7 primjeraka, i to 2 sljemenjaka i 5 stubova. Zastupljeni su sljedeći ukrasni motivi: cikcak-frizovi, polumjesec, rozeta, dvostruka spirala, mač i scena turnira sa sokolom. Jedan sanduk se u gornjem dijelu pretvara u prikraćenu piramidu. I na nekim fragmentima se primjećuju ukrasi: rozeta, spirala, krst i cikcak vrpca.

64 - Oko 800 m sjeverozapadno od predhodne nekropole, na lokalitetu Brijeg, nalazi se nekropola sa 32 stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro klesani, osrednje su očuvani. Postavljeni su po pravcu s-j, osim 2 primjerka, koji su postavljeni po pravcu z-i. Ukrašen je 1 sljemenjak motivima okvira od običnih vrpca (takova vrpca se pruža i sredinom vertikalnih strana).

Udbina

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 2-3 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

65 - Na lokalitetu Guvnine (ili Strnjaci), ispod i sjeverno od Mrkajića kuća, oko 400 m sjeverno od ceste ka Papraći, nalazi se skupina sa 20 stećaka u obliku stubova, kao ostatak od nekropole koja je donedavno brojala oko 150 stećaka. Spomenici su uglavnom dobro obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašena su 2 primjerka motivima stilizovane biljke - dvostruka spirala sa rozetom na vrhu srednje stabljike i grozdovima koji vise o spiralno povijenim stabljikama.

Šekovići

Naselje u kome je i sjedište današnje opštine.

66 - Oko 500 m južno, s druge strane rijeke Drinjače, u polju koje zovu Milovo, nalazi se nekropolica sa 3 stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeni, danas su znatno oštećeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa. Oko 2 km sjeverno od naselja, kod izvora rječice Lomnice, situirana je stara manastirska crkva Lomnica.

Literatura: Dr M. Filipović i Dj. Mazalić, Crkva Lomnica u Bosni, Spomenik SAN CI, knj. 3 Beograd 1951, 132--133.

67 - Na lokalitetu Karaula, oko 1,5 km južno od Drinjače, uzbrdo, pokraj puta za Radojčiće, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (1 sanduk, 7 sljemenjaka i 2 stuba). Spomenici su dobro obrađeni, sada su djelomično oštećeni, nagnuti i prevaljeni. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 1 primjerka, koji leži po pravcu s-j. Ukrašen je 1 sljemenjak. Njegovi ukrasni motivi su polumjesec, kružić i 3 para kružnih vjenčića.

Tepen

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km zračne linije na zapadnu stranu.

68 - Na brežuljkastom i pošumljenom završetku kose, oko 1 km putem ka Šekovićima, nalazi se nekropola sa 70 stećaka (40 sanduka i 30 stubova). Spomenici su slabo obrađeni, ima amorfnih primjeraka, a ima i oštećenih i veoma zaraslih i veoma zaraslih u šumicu. Neki primjerci su relativno velikih dimenzija. Orjentacija je pretežno po pravcu z-i. Ukrašeno je stub motivom polumjeseca.

69 - Oko 100 m sjeverno od predhodne nekropole, pokraj puta, nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. Spomenik je relativno velikih dimenzija (240 X 150 X 150 cm), dobro je klesan i očuvan. Izgleda da je na južnoj bočnoj strani ovoga spomenika bio natpis, ali se on sada više ne vidi (?).

Bobari

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 10 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

70 - Na lokalitetu Dolovi, oko 100 m zapadno od Glavice, pokraj puta, iznad sela, nalazi se nekropola sa 6 stećaka (1 sanduk i 5 sljemenjaka). Spomenici su vrlo dobro klesani, ali su danas okrnjeni. Postavljeni su po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

71 - Na lokalitetu Vis (proplanak), zapadno od naselja, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Nemaju ukrasa. Orjentacija nije poznata. (Podaci učitelja Milorada Stefanovića, iz Cikota).

Jokići

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 8 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

72 - Na lokalitetu Mramorje, u samome selu, na uzbrdici - u šumi, nalazi se nekropolica sa 3 stećka (1 ploča, 1 sanduk i 1 sljemenjak). Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz iz Cikota).

73 - Na brdu Kovinj, gdje je i savremeno pravoslavno groblje, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (4 ploče i 5 sljemenjaka). Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Cikota).

Milovanovići

Selo koje je od Šekovića udaljenooko 7 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

74 - U samome selu nalazi se nekropola sa 14 stećaka (11 sanduka i 3 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni, danas je više primjeraka utonulo u zemlju. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Strmica

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 4 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

75 - Na lokalitetu Mramorje-polje, kod Savića kuća, nalazi se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeno i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa. Jugozapadno od sela izdiže se Gradina, na kojoj postoje ostaci zidova.

76 - Ispod brda Gradina, do današnjeg pravoslavnog groglja, smještena je nekropola sa 37 stećaka (27 ploča, 4 sljemenjaka i 6 stubova). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i, osim 6 primjeraka, koji leže po pravcu s-j. Ukrašena su 3 sljemenjaka motivima polumjeseca i rozeta.

Tupanari

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 3 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

77 - Na lokalitetu Kovanluk, južno od sela, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas veoma oštećeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

78 - Na lokalitetu Krčevina, južno od sela, nalazi se nekropola sa 42 stećka (14 ploča, 1 sanduk, 20 sljemenjaka i 7 stubova). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Većina spomenika je postavljenapo pravcu z-i, a ostali različito. Ukrašena su 2 primjerka, i to 1 sanduk i 1 sljemenjak. Njihovi ukrasi motivi su polumjeseci.

79 - Na lokalitetu Potkuća, na zemljištu Save Purkovića, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sljemenjaka. Spomenici su slabo obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. nemaju ukrasa.

80 - Na lokalitetu Barice, južno od sela, na njivi Gužvić Ljube, nalazi se nekropola sa 17 stećaka (2 ploče, 2 sanduka, 9 sljemenjaka i 4 stuba). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Orjentacija nije zabilježena. Nemaju ukrasa. (Podaci Hakija Hurić, učitelj iz Tišče).

Vrelo

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 4 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

81 - Na lokalitetu Rudišta, sjeveroistočno od sela, na zemljištu radovana Marjanovića, nalazi se nekropola s 28 stećaka (19 sanduka, 3 sljemenjaka i 6 stubova). Spomenici su nejednako obrađeni, a dosta dobro su očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa. (Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz cikota).

82 - Na brežuljku jugoistočno od sela, u bašti Sretena Ruževića, nalazi se nekropola sa 21 stećkom (11 sanduka i 10 sljemenjaka). Obrada i orjentacija nisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Milorada stefanovića, učitelja iz Cikota).

83 - Na lokalitetu Glavica, brežuljku pokraj savremenog pravoslavnog groblja, južno od sela, nalazi se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka sa postoljima. Obrada i orjentacijanisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Cikota)

84 - Na lokalitetu Potkuće, ispod sela, na njivi Ružević Vuje, nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. Obrada i orjentacija nisu poznate. Spomenik nema ukrasa. (Podaci Milorada Stefanovića, učitelja iz Cikota).

Dubačkići

Seoce koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

85 - Na lokalitetu Mramorje nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

Trnovo

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

86 - Na travnatoj kosi nedaleko od zaseoka Glišići i Todići, istočno od starog puta, nalazi se nekropola sa 29 stećaka (6 sanduka i 23 sljemenjaka). Spomenici su vrlo pažljivo obrađeni, ali ih je desetak danas nagnuto i okrnjeno. Postavljeni su po pravcu z-i, u nizovima. Ukrašena su 3 primjerka, i to 1 sanduk i 2 sljemenjaka. Kao reljefni motivi ovdje se javljaju: polumjesec, rozeta na dršku, rozeta, mač i plastična rebra. Veći broj stećaka ima relativno velike dimenzije. U sjevernom kraju nekropole primjećuju se ostaci temelja neke stre zgrade, vjerovatno crkve

87 - U šumi, na starom putu ka kladnju, nešto prije zaseoka Hadžići, nalaze se 2 osamljena stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su po obadva glavna pravca. nemaju ukrasa.

88 - Pokraj puta ispod Todića kuća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka sa postoljima. Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

89 - Oko 400 m zapadno od kuća zaseoka Hadžići, pokraj puta, smještena je nekropola sa 15 stećaka u obliku sljemenjaka. Spomenici su vrlo dobro klesani i očuvani, samo su neki djelomično utonuli. Jedan sljemenjak je tzv. dvostruki. Nemaju ukrasa

Plazače

Selo koje je od Šekovića udaljeno oko 5 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

90 - Pokraj puta i rijeke, odmah ispod seoskih kuća, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas 2 kliznula i prevaljena. Orjentacija je po pravcu z-i. Ukrašen je 1 primjerak motivima mača i ruke koja drži mač.

91 - Pokraj puta ka Trnovu, oko 1 km zapadno od sela, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (3 sanduka i 10 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Većina primjeraka je postavljena po pravcu z-i, a manji broj po s-j. Nemaju ukrasa.

Bogojevina

Selo na lijevoj strani ceste ka Vlasenici, udaljeno od Šekovića oko 9 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

92 - Na Simića groblju (pravoslavno groblje), na brdu, nalazi se nekropola sa 32 stećka (3 ploče 15 sanduka i 14 sljemenjaka). Obrada i orjentacija nisu poznate. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Hakija Hurić učitelj iz Tišče).

Žeravice

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 17 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

93 - Na Golijanskom groblju kod osnovne škole, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (3 ploče i 10 sljemenjaka). Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. Orjentirani su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa. (Podaci Skupštine opštine Han-Piesak).

94 - Na njivi Krečnice, kod kuće Milana Mirovića, nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. Spomenik je postavljen po pravcu z-i. Ostali podaci nisu poznati.

95 - Na lokalitetu Mramorje, iznad Žeravskog brda, nalazi se nekropola sa 27 stećaka (12 ploča, 2 sanduka i 13 sljemenjaka). Spomenici su postavljeni po pravcu z-i. Ukrašena su 2 Sljemenjaka motivima polumjeseca.

Mrkov

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 9 km zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

96 - Na lokalitetu Grad, u blizini aktivnog pravoslavnog groblja, nalazi se skupina sa 18 stećaka (17 ploča i 1 sljemenjak). Spomenici su u veoma slabom stanju. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašen je 1 sljemenjak motivima jabuka.

Nevačka

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 12 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

97 - Na lokalitetu Hadrovine (vlasništvo Šumskog industrijskog preduzeća "Stupčanica") nalazi se 2 osamljena stećka (1 sanduk i 1 sljemenjak). Obrada nije zabilježena. Orjentacija je po pravcu z-i. Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca.

98 - Na lokalitetu Pokojnica (ili Mramorje), na zemljištu Sulejmana Omerovića, nalazi se nekropolica sa 4 stećka u obliku sanduka. Obrada spomenika nije zabilježena. Orjentacija je po obadva glavna pravca. Ukrašen je 1 primjerak motivom rozete u kružnom vijencu. (Podaci Skupštine opštine Han-Piesak).

99 - Na lokalitetu Podgroblje nalazi se nekropola sa 31 stećkom (21 ploča, 7 sanduka i 3 sljemenjaka). Obrada i očuvanost osrednje. Orjentacija po pravcu z-i. Spomenici nemaju ukrasa. (Podaci Hajrudina Imamovića, učitelja iz Nevačke).

100 - Na lokalitetu Luke nalazi se nekropola sa 34 stećka (8 ploča, 6 sanduka i 20 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni. Orjentacija nije zabilježena. Ukrašen je 1 sljemenjak motivom polumjeseca. (Podaci Petra Smjeničikova, učitelja iz Žeravica).

Han-Kram

Selo pokraj ceste ka Sokocu, udaljeno od Han-Pieska oko 10 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

101 - U zaseoku Čapori Gornji nalazi se nekropola sa 40 stećaka u obliku sanduka. Bliži podaci nisu poznati. (Podaci Ive Bojanovskog).

Kusače

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 5 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

102 - Na lokalitetu Rijeke (Podglavica), na njivi Juse Gušić, nalazi se nekropola sa 12 stećaka (11 sanduka i 1 sljemenjak). Obrada spomenika nije zabilježena. Neki primjerci su pomaknuti sa svoga mjesta. postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrasa.

Brložnik

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 14 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

103 - Na zemljištu Asima Nuhanovića nalazi se nekropola sa 8 stećaka u obliku sanduka. Obrada spomenika nije zabilježena. Orjentacija je po pravcu z-i, osim 3 primjerka, koji leže po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

Gođenje

Selo koje je od Han-Pieska udaljeno oko 15 km zračne linije na jugoistočnu stranu.

104 - U zaseoku Podrenovci, na zemljištu Hamde Smajića, nalazi se nekropola sa 46 stećaka (7 ploča, 32 sanduka i 7 sljemenjaka). Spomenici su osrednje obrađeni i očuvani. Većina spomenika je postavljena po pravcu z-i, a manji broj (14 primjeraka) po pravcu s-j. Nemaju ukrasa.

105 - U zaseoku Borak, na zemljištu Rukije Kulić, nalazi se osamljen stećak u obliku sanduka. Spomenik je postavljen po pravcu z-i. Bliži podaci nisu poznati.

Šadići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 9 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

106 - Na lokalitetu Vijenac nalazi se nekropola sa 29 stećaka (8 ploča, 1 sanduk, 11 sljemenjaka i 9 stubova). Obrada i orijentacija nisu zabilježene. Stećci su u neredu. Nemaju ukrasa. (Podaci učitelja M. Stefanovića.)

107 - Na lokalitetu Bare, južno od naselja, u šumici pokraj puta, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (1 ploča, 4 sanduka, 4 sljemenjaka i 1 stub.) Spomenici nemaju ukrasa. Ostali podaci nisu poznati. (Podaci učitelja M. Stefanovića.)

108 - Na lokalitetu Gaj, vlasništvo Neđe Rjića, na putu, nalazi se nekropola sa 4 stećka (1 ploča, 1 sanduk i BN 2 stuba). Ukrašen je 1 sanduk motivom polumjeseca. Obrada i orjentacija nisu zabilježene. Nekada je ovdje bilo više stećaka. (Podaci učitelja M. Stefanovića.)

Cerska

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 12 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

109 - U zaseoku Musikići nalazi se nekropola sa 24 stećka (1 sanduk, 6 sljemenika i 17 stubova). Spomenici su dobro klesani, ali su danas prilično oštećeni. Postavljenisu po pravcu z-i. Ukrašena 4 stuba. Kao reljefni motivi ovih spomenika javljaju se stilizovane biljke sa spiralama, križevima (1 stilizovan) i imaju plastično rebro uzduž - sredinom vertikalne šire strane.

110 - Na Ceranskom brdu, ispod Udrč-planine, pokraj puta, iznad naselja, nalazi se nekropola sa 88 stećaka (14 sanduka, 21 sljemenjak i 53 stuba).Tu se nalazi još 32 fragmenta stubova. Spomenici su dobro klesani, ali su danas znatno oštećeni i zarasli u šumicu. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašeno je 11 primjeraka, i to 1 sljemenjak i 10 stubova.Kao motivi ovde prevlađuju krsovi (1 stilizovan) i biljne stilizacije, većinom sa spiralama, a onda se javljaju i polumjeseci.Znatan broj stubova ima plastična rebra sredinom niz vertikalnu stranu.

111 - Na lokalitetu Presedo, pošumljenom prevoju ispod Udrč-planine, nalazi se nekropola sa 54 stećka (2 sanduka, 7 sljemenjaka i 45 stubova). Spomenici su dobro obrađeni, danas su neki oštećeni i zarasli u šumicu. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašeno je 7 stubova. Zastupljeni su sljedeći ukrasni motivi: biljne stilizacije, polumjeseci, križevi (1 stilizovan), rozete, kružni vijenci, povijena lozica sa grozdovima i predstava ruke. Znatan broj stubova ima plastično rebro uzduž vertkalne strane.

112 - Oko 200 m. sjeveroistočno od predhodne nekropole, nalazi se nekropola sa 14 stećaka u obliku stubova. Spomenici su dobro klesani, ali su danas oštećeni i prevaljeni. Postavljeni su po pravcu z-i. Nemaju ukrase.

Rovaši

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 13 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

113 - Na prevoju koji se zove Strana smještena je nekropola sa 10 stećaka (2 sljemenjaka i 8 stubova). Spomenici su osrednje klesani, a slabo su očuvani. Postavljeni su po pravcu z-i. Ukrašena su 2 stuba. Njihovi reljefni motivi polumjesec, rozeta i križ-rozeta. I na ovoj nekropoli stubovi redovno imaju rebro na vertikalnoj strani.

Đurići

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 7 km. zračne linije na sjeverozapad, nedaleko od Grabovice.

114 - Na brdu Vis, južno od naselja, nalazi se nekropola sa 5 stećaka (3 ploče i 2 sljemenjaka). Spomenici nemaju ukrasa. Obrada i orijentacija nisu zabilježene. U blizini stećaka su ostaci srednjovjekovnog utvrđenog grada Veledina. (Podaci učitelja Hakije Hurića).

Kuselj

Seoce kojee je od Vlasenice udaljeno oko 6 km. zračne linije na sjeveroistočnu stranu.

116 - U samome selu nalazi se nekropola sa 6 stećaka u obliku sljemenjaka. Bliži podaci nisu poznati. (Prema obavještenju mještana.)

Jasen

Selo koje je od Vlasenice udaljeno oko 9 km. zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

117 - Južno od naselja, zajedno sa savremenim pravoslavnim grobljem, nalazi se skupina sa 6 stećaka (2 ploče i 4 sljemenjaka). Spomenici nemaju ukrase. Ostali podaci nisu poznati. (Podaci učitelja Hakije Hurića.)

Skugrići

Selo Skugrići je udaljeno oko 4 km zračne linije sjeverozapadno od Nove Kasabe. Tu su ustanovljena 2 lokaliteta sa stećcima:

118 - Na Ilinom brdu nalazi se nekropola sa spomenika (1 sanduk, 2 sljemenjaka i 3 stuba). Nema ukrašenih primjeraka.

119 - Na lokalitetu Bregovi (zemljište Jusufa Nukića) nalazi se nekropola sa 4 stećka (2 ploče, 1 sanduk i 1 sljemenjak) na kojima nisu zapaženi ukrasi.

Dubnica

120 - Na lokalitetu Petrovača (zemljište Makse Jokića), koji pripada selu Dubnici (oko 3 km zračne linije jugozapadno od Nove Kasabe), nedaleko od ceste ka Vlasenici, evidentirana je nekropola sa 16 stećaka (2 ploče, 8 sljemenjaka i 6 stubova). Među njima nije bilo ukrašenih primjeraka.

Rajići

Susjedno selo na jugozapadnu stranu od Dubnice su Rajići, udaljeno od Nove Kasabe oko 5 km zračne linije na jugozapadnu stranu.

121 - Na bari Milana Jovića nalaze se 3 stećka (1 sanduk i 2 stuba), bez ukrasa.

Nova Kasaba

122 - Na lokalitetu Grebačevac (zemljište Ćamila Hadžića), na desnoj obali Jadra, nalazi se nekropola sa 10 stećaka (6 sanduka i 4 stuba), bez ukrasa.

Razmatranja i zaključci

Na prostoru Nove Kasabe od oko 10 km2 površine (računajući zračne linije) nalazi se u svemu 14 nekropola sa ukupno 288 stećaka. U taj broj nisu uračunati fragmenti kojih je bilo na nekoliko mjesta; na nekropoli u Cerskoj, npr, nađena su 32 fragmenta stećaka. Ustanovili smo da je na više nekropola u toku vremena izvjestan broj stećaka sasvim nestao, kao što je, npr, nekoliko primjeraka sa nekropole u Novoj Kasabi uzidano u most preko Jadra. Znatan broj danas nađenih stećaka je u prilično slabom stanju - okrnjeni su, ispucali, zatim su prevaljeni, djelomično utonuli u zemlju ili su obrasli džbunjem.

Rudine

Selo u okolini Knežine udaljeno od Sokoca 20 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

123 - Na glavici, oko 300 m sjeverno od sela, nalazi se nekropla sa 12 stećaka (8 sanduka i 4 sljemenjaka). Spomenici su vrlo dobro obrađeni i očuvani. Postavljeni su okolo glavice, poput tetiva kruga. Ukrašena su 4 sanduka. Nihovi ukrasni motivi su obične vrpce, polumjesec i urezana uzdužna linija.

Mangurići

Selo u okolini Knežine, udaljeno od Sokoca oko 18 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

124 - Na lokalitetu Ljuta strana, na blagoj pošumljenoj padini brda, između Mangurića i Zabrđa, nalazi se nekropola sa 14 stećaka (7 sanduka i 7 sljemenjaka). Spomenici su vrlo dobro obrađeni, djelomično su oštećeni. Postavljeni su po pravcu s-j. Ukrašen je 1 sljemenjak motivom ruke sa kopljem.

125 - Na lokalitetu Drvarevo, u šumi između Mangurića i Karmatovića, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 80 stećaka (50 sanduka i 30 sljemenjaka). Vrlo dobro klesano, dobro očuvano. Neki sanduci imaju srednjicom vodoravne strane debelo uže koje se javlja i na nekim drugim nekropolama ovoga kraja. neki sanduci su koso stesani po ivicama vodoravne strane. Orjentacija je po pravcu z-i. Ukrašena su 4 sanduka. Njihovi motivi su polumjeseci i krstovi koji su nešto stilizovani.

126 - Oko 1 km jugozapadno od predhodne nekropole, na brdu i glavici, na lokalitetu Neljeske, nalazi se nekropola sa 13 stećaka (9 sanduka i 4 sljemenjaka). vrlo dobra obrada, djelomično su oštećeni. Orjentacija po pravcu z-j, u nizovima. Ukrašen je 1 sandukmotivom dvaju polumjeseca, koji se izbočinama dodiruju, što je vrlo neobična pojava.

Banjalučica

Selo na putu od Knežine prema Čevljanovićima, udaljeno od Sokoca oko 18 km zračne linije na sjeverozapadnu stranu.

127 - U šumi Krnja jela, oko 1 km jugozapadno od sela, na mjestu koje se zove Biljezi, nalazi se nekropola sa 24 stećka (12 sanduka i 12 sljemenjaka). Spomenici su dobro obrađeni, ali su danas veoma utonuli i zarasli a i prekriveni zemljom i lišćem. Većina spomenika je postavljena po pravcu z-i, a manji broj po pravcu s-j. Ukrašeno je 9 primjeraka, i to 2 sanduka i 7 sljemenjaka. Kao motivi ovih primjeraka naj brojnije su spirale (jednostavne, dvostruke i kombinovane sa rozetom), zatim bordure od kosih paralelica, a onda tordirana vrpca i rozeta u kružnom vijencu.

128 - U zaseoku Karetići nalazi se nekropola sa 15 stećaka u obliku sljemenjaka. Spomenici su dobro obrađeni i očuvani. Orjentacija nije zabilježena. Svi primjerci imaju ukrase u vidu spirala.

129 - Na lokalitetu Kiler nalazi se osamljen stećak u obliku sljemenjaka. Spomenik je dobro obrađen, ali je prevaljen. Ukrašen je motivima spirala.

Napomena: Naknadno je ustanovljeno da se na brežuljku Mramorje, u sjevernom kraju sela (kod kuće Sulejmana Grbe), blizu ceste, nalazi nekropola sa 12 stećaka (6 sljemenjaka i 6 sanduka) motivima dvostruke spirale i koncentričnih vijenaca.

Kruševci

Selo u blizini Knežine, udaljeno od Sokoca oko 14 km zračne linijena sjeverozapdnu stranu.

130 - Na lokalitetu Pazarić, nedaleko od seoskih kuća, pokraj puta, nalazi se nekropola sa 9 stećaka (1 sanduk i 8 sljemenjaka). Dobra obrada, djelomično su oštećeni i utonuli. Jedan sljemenjak je dvostruk, a jedan sanduk se u gornjem dijelu pretvara u prikraćenu piramidu. Orjentacija je po obadva glavna pravca. Ukrašen je 1 sljemenjak. njegovi motivi su tordirana vrpca i paralelna rebra na čeonim stranama koja imitiraju brvna seoske kuće. U blizini je staro muslimansko groblje.

131 - U zaseoku grabenice, na putu ka Gajevima i Pihlicama, u blizini kuće Mustafe Džafića, nalazi se nekropola sa 200 stećaka (90 sanduka i 110 sljemenjaka). Spomenici su vrlo brižljivo klesani i dobro su očuvani. Neki sljemenjaci su relativno vrlo velikih dimenzija, a naročito 1 primjerak koji ima dva postolja. Orjentacija je po obadva glavna pravca. U blizini je staro muslimansko groblje sa nišanima koji su ukrašeni.

132 - U zaseoku Grabenice, a na mjestu Jasikovica, nalazi se nekropola sa 5 stećaka u obliku sljemenjaka. Ostali podaci nisu poznati. (po obavještenju mještana).

Kalauzovići selo kod Knežine

Selo koje je od Knežine udaljeno oko 7 km zračne linije na južnu stranu.

133 - U samome selu, uz zgradu osnovne škole, koja je podignuta 1947. g., bila je nekropola sa 80 stećaka (oko 30 sanduka i oko 50 sljemenjaka), koja je sva uništena i ugrađena u pomenutu školsku zgradu. Danas se ovdje dobro primjećuju ležišta bivših stećaka po kojima se vidi da su spomenici bili postavljeni po pravcu z - i. Nije poznato da li su spomenici imali ukrase.

18.10.2018.

Austrougarski popis stećaka 1897--1898. g.

Austrougarski popis stećaka 1897--1898. g.

Literatura: Šefik Bešlagić. PDF

referat: Koste Hörmanna


⚜⚜⚜⚜⚜⚜

Kako je poznato, odlukom Berlinskog kongresa 1878. g. Austro-Ugarska je okupirala Bosnu i Hercegovinu. Veliki broj oficira, činovnika upravnog aparata, trgovaca i drugih stranaca brzo su uočili bogatstvo bosanskohercegovačke kulturno-istorijske baštine, o čemu se na sve strane počelo pričati i pisarti, pa je interes za tu baštinu naglo porastao i počeo da se izražava na razne načine. Tako je nastalo uzimanje poklona, otkupljivanje, pljačkanje i odnošenje raznovrsnih pokretnih spomenika, naročito starog oružja, narodnih nošnji i predmeta kućnog obrta, što je za te strance izgledalo egzotično i u čemu su oni vidjeli neku vrstu svojih ratnih trofeja.

Dosta brzo se stvorio i krug domaćih kulturnijih građana zainteresovanih za čuvanje tih raznovrsnih nacionalnih vrijednosti, koji su pristupili organizovanim poslovima oko zaštite i istraživanja narodne, kulturne i privredne baštine. U tome pogledu su oni imali i pomoć izvjesnog broja dobronamjernih državnih činovnika.

Tako je nastalo Muzejsko društvo Bosne i Hercegovine koje je od 1884. do 1888. g. prikupilo dosta vrijednih predmeta i obavilo mnoge pripremne poslove oko osnivanja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.

Kao i za sve druge vrste spomenika, i za stećke je trebalo najprije stvoriti terensku evidenciju. Tek kada se znade šta se i gdje nalazi, moguće je vršiti stručnu valorizaciju i planirati akcije istraživanja i preduzimanja mjera zaštite.

1897. i 1898. g., obavljen je jedan popis stećaka u Bosni i Hercegovini.

Nije rečeno ko je i kako taj posao obavio, po mnogim okolnostima se može zaključiti da je to bila akcija Zemaljske vlade putem kotarskih ureda, tj. putem žandarma, lugara, cestara, knezova-muhtara, učitelja i sveštenika,>>Pitanja za sabiranje historičko-topografskog gradiva«, prikupe podaci o gromilama, grobljima, starim gradovima, džamijama, tekijama, starim cestama, starim mostovima i starim crkvama i manastirima. Sa kakvim uspjehom je taj posao urađen nije poznato, ali je jedan dio tih odgovora nađen u Zemaljskom muzeju u Sarajevu.

Na osnovu rezultata toga popisa, Kosta Hörmann, dvorski savjetnik i tadašnji direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, napisao je referat >>Srednjovjekovni spomenici Bosne i Hercegovine«, obrađujući u njemu stećke, koji je podnio na Jedanaestom slavenskom arheoloskom kongresu u Kiijevu 1899. god.

Treba reći da je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine svojim učešćem na međunarodnom kongresu arheologa i antropologa u Beču 1899. g., zatim na međunarodnim naučnim kongresima u Sarajevu 1894. i 1895. g., kao i na međrunarodnlim izložbama u Brudim(pešti 1880, Beču 1889. i 1891, Zagrebu i Temišvaru 1891, Milenijskoj izlložbi u Budimpešti 1896, Briselu 1897. i jubilarnoj izložbi u Beču 1898. god., već bio stekao veliki međunarodni ugled.

Evo osnovnih statističlkih podataka iz referata K. Hörmanna.

Ukupan broj stećaka iznosi 59.500. Osim na teritoriju Bosne i Hercegovine, ima ih pojedinačno u pograničnim krajevima Dalmacije, u Srbiji ih ima vrlo malo, i to u okolini Užica, a nešto više u Novopazarskom sandžaku i u Staroj Srbiji; nema ih u Hrvatskoj ni u Slavoniji. U Bosni i Hercegovini oni su vrlo nejednako rasporđeni. Najbrojniji su u Hercegovini, zatim u srednjoj i istočnoj Bosni. - Na području okruga Sarajevo i Travnik i kotareva Vlasenica, Srebrenica i Kladanj.

Rijetko se susreću u Bosanskoj krajini i u Posavini, a još rjeđe u dolini Bosne, dok ih u kotarevima Gradačac, Prijedor i Sanski Most uopšle nema. Na područjima kotareva Cazin, Bihać, Bosanska Krupa i :Zepče stećci su veoma rijetka pojava; tu se njihov broj kreće od l do 15 primjeraka. Kao sjevernu granicu rasprostiranja stećaka autor smatra liniju od Zvornika do Sarajeva, Fojnice i Livna.

Iz grafičkih tablica koje je autor priložio referatu vidi se, napr.,

 • U vlaseničkom kraju 52 stećka dolaze na 100 km2,
 • U srebreničkom kraju 27,6 primjeraka na površini od 100 km2,
 • U mostarskom kraju u prosjeku dolazi 19,9 na 100 km2,
 • U nevesinjskom 18,1 na 100 km2,
 • U stolačkom, gatačkom, bilećkom i trebinjskom taj prosjek se kreće od 29,1 do 38,2 primjerka na 100 km2.
 • U istočnim graničnim krajevima prema novopazarskom sandžaku taj prosjek je nešto manji - od 11,8 do 13,4 na 100 km2,
 • U zapadnim krajevima Hercegovine od 14,5 do 15,5 primjeraka na 100 km2,
 • U krajevima oko Prozora, Duvna i Bugojna prosjek je 8,2 do 11,4 primjerka na 100 km2,
 • U livanjskom kraju, sa ukupno 5.248 stećaka, veoma se ističe - tu na površinu od 100 km2 dolazi 30,1 primjerak,
 • U sjevernim krajevima Bosne, oko Zvornika, Kladnja i Fojnice dolazi 12 do 16 stećaka na istu površinu,
 • U krajevima oko Visokog i Travnika 7 do 4,
 • U sasvim sjevernim krajevima, oko Bihaća, Banje Luke i Tuzle na 100 km2 otpada u svemu O do 2 primjerka.
 • U svom izlaganju autor se kraće zadržao na oblicima stećaka, ističući da su oni najčešće klesani u vidu velikih ploča i sarkofaga koji su obično na ploči, bez obzira da li je ta ploča klesana kao poseban dio ili zajedno sa svojim sarkofagom, ali je naveo da postoje i oblici stubova i obeliska koji se dosta rijetko susreću. Pošto su neki stećci velikih dimenzija, autor se pita kako je bilo moguće sa ondašnjim primitivnim oruđima takve kolose dopremati iz kamenoloma koji su najčešće bili vrlo daleko i na nepristupačnim mjestima.

  Autor je na vrše mjesta, uz statističke podatke i opise spomenika, iznio i neke pretpostavke, odnosno poglede i stavove u odnosu na izvjesna pitanja stećaka, što se može smatrati ne samo rezultatom njegove analize podataka prikupljenih akcijom 1897. i 1898. g. i njegovog vlastitog razmišljanja, nego i uzimanja u obzir rezultata dotadašnjih istraživanja ostalih stručnjaka i saradnika Zemaljskog muzeja koja su objavljena u Glasniku Zemaljskog muzeja, zatim u Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina, kao i u nekim drugim časopisima , među kojima se nalazi i nekoliko radova samoga Hörmanna. A pošto se radi o ličnosti, za koju znademo da je državnoj austrougarskoj politici bila veoma odana, zbog čega je uživala veliki ugled, držim da se Hörmannovo mišljenje o stećcima može smatrati i kao mišljenje Zemaljskog muzeja i kao mišljenje Zemaljske vlade Bosne i Hercegovine. Zbog toga je i za stručnjake i za ostalo naše kulturno građanstvo značajno da se znade kako su stećci, naša osebujna bosanskohercegovačka srednjovjekovna kulturno-umjetnička pojava, od strane tadašnjeg okupatora u jednom momentu krajem XIX v., shvaćeni i ocijenjeni pred slavenskim arheološkim stručnjacima u Kijevu.

  Izražen je stav da su stećci originalna bosanska kulturna pojava i da su »drage relikvije i svetinje slavenske prošlosti«, zbog čega se pomno, temeljlito i strogo naučno proučavaju.

  U prubliciranim materijalima sa kongeresa u Kijevu rečeno je, između ostaloga, da je referent svoje izlaganje ilustrovao kartom Bosne i Hercegovine na 8 tabaka na kojoj su ubilježeni svi lokaliteti sa brojem stećaka, zatim tabelama crteža i fotosa stećaka i njihovih ukrasa i natpisa, a potom i grafičkim tablicama razmještaja i gustine spomenika po kotarevima. Izgleda da je ta karta napravljena u omjeru l :300.000 i da je većinu crteža izvanredno lijepo Uradio dr Ciro Truhellka. Referent je sav taj ilustrativni materijal polklonio CarSkom ruskom arheološkom društvu u Moskvi. U prublicliranom zapisnilkru sa kongresa istaknuto je da je referat saslušan sa velikim interesom i odobravanjem.

  Referat dra Koste Hörmarnna je objavljen na ruskom jeziku u časopisu Trud. Tom prilikom je redakcija časopisa dala i svoje dopune i primjedbe. Navedena je literatura koja se odnosi na iznesene natpise stećaka, prvenstveno ona koja je štampana u Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Hercegovina. U dopuni su data potpunija čitanja natpisa, uz ispravljanje grešaka, kako onih iz samog referata, tako i grešaka u ranije izašlim člancima raznih autora.

  Evo glavnih primjedaba redakcije Trud.

  Prevođenje navedenih natpisa je nesigurno. Očituje se nepoznavanje slovenskih crkvenih običaja i slovenskog crkvenog jezika. Čitanje mnogih natpisa kod raznih autora je različito i problematično. Izražena je sumnja u tačnost faksimila, jer foto-snimci nisu neposredni nego sa crteža koji nemoraju biti sasvim tačni.

  Postoje i razlozi da se na ovome mjestu inače, na osnovu do danas postignutih rezultata i saznanja o ovoj problematici, naznače zablude i pogreške u konstatacijama i mišljenjima referata Koste Hörmarrna. Moglo bi se reći da se krupnije greške sastoje u slijedećem:

  Teritorij rasprostiranja stećaka je prilično netačno određen. Proizlazi da, napr., na teritoriju Crne Gore, osim u krajevima koji su nekada pripadali Novopozarsikom sandžalku, uopšte nema stećaka. Međutim, poznato je da na područjima današnjih opština Plužine, Žabljak, Šavnik i Nikšić, da ne navodim druge krajeve, postoji relativno veliki broj stećaka, među njima i znatan broj sa ukrasima, pa i sa natpisima. Nije tačno ni to da na teritoriju Hrvatske nema stećaka, osim pojedinačno u pograničnim dalmatinskim opštinama. Naprotiv, u susjednim krajevima Dalmacije ustanovljen je velik broj stećaka, pa i u krajevima sjeverne Dalmacije, sve do iza Zadra. A pojedinačnih primjeraka ima i u Lici i u Slavoniji. I u odnosu na bosanskohercegovački teritorij rasprostiranja ima više grešaka, a jedna se odnosi na sjevernu granicu koja nikako ne ide linijom Zvornik - Sarajevo - Foj nica - Livno, nego linijom Bijeljina - Tuzla - Banja Luka - Drvar - Grahovo, iako i sjeverno od te linije postoje lokaliteti sa stećcima. Osim toga, netačna je konstatacija da u planinskim područjima postoje samo pojedinačni primjerci, jer su ustanovljene brojčano vrlo velike nekropole stećaka u takvim područjima. I područje rasprostiranja stećaka u zapadnoj Srbiji je vrlo usko određeno. Te greške su rezultat skoro potpunog nepoznavanja stećaka u krajevima izvan austrougarske Bosne i Hercegovine.

  Referat nije pružio nikakve brojčane podatke o stećcima po osnovnim oblicima, ni po ukrasima, kao ni po natpisima. Kod natpisa je rečeno da ih ima malo, a odmah potom da onih bez istorijske vrijednosti >>ima na stotine«. Tačno je, međutim, da u Bosni i Hercegovini u svemu imaju 323 natpisa.

  I referatu priloženi ilustrativni dokumentacioni materijal je rezultat i faktor vrijednosti navedenog naučnog poduhvata. Velika je, međutim, šteta što se dosada ni u Moskvi, ni u Sarajevu nije pronašla karta rasprostiranja lokaliteta stećaka, koju treba smatrati prvom topografskom kartom svoje vrste i dalje tragati za njom.

  Bez obzira, dakle, na neke opravdane primjedbe u vezi sa obavljenim poslovima i bez obzira na okolnost što su neki podaci o stećcima kasnijim istraživanjima dopunjeni ili ispravljeni, te što su neka tada izražena gledanja i mišljenja kasnije prevaziđena, austrougarski popis stećaka 1897--1898. g. i referat Koste Hörmanna na kongresu u Kijevu ima svoju težinu i naučnu vrijednost koju je trebalo konstatovati i priznati.

  15.10.2018.

  Austro - Ugarska karta (1869-1887)


  ⚜⚜⚜⚜⚜⚜

  Karta austro-ugarske monarhije (1869-1887)

  Okupacijom Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske, godine 1878. Vrsni geolozi bečkog Carskog namješteništva: Edmund v. Mojsisovics, Emil Titze i Alexander Bittner uz pomoć Đure G. Pilara iz Zagreba u ljeto 1879 u samo tri mjeseca putuju Bosnom i Hercegovinom i sprovode geološko kartiranje. Emil Tietze putuje istočnom Bosnom od rijeke Save u pravcu juga do Sarajeva, A. Bittner dobiva zadatak da obiđe jugoistočne dijelove Bosne, okolinu Sarajeva i čitavu Hercegovinu dok E. Mojsisovics preuzima zapadnu Bosnu i dijelove srednje Bosne zapadno od Sarajeva. Rezultati ovoga napornog podviga sa prilozima Conrad-a v. John-a i Melchior-a Neumayr-a bivaju tiskani godine 1880 u Godišnjaku Geološkog carskoga namješteništva pod naslovom “Grundlinien der Geologie von Bosnien-Herzegovina”. Tumač uz geološku preglednu kartu potiče također od E. v. Mojsisovics-a, E. Titze-a i A. Bittner-a. Geološka pregledna karta Bosne i Hercegovine biva objavljena godine 1880.G.

  Oznake na karti

  Jedna oznaka koju treba znati da bi istraživao stećke na donjoj Google austro-ugarskoj karti:

  A.G. sa križem lokacije Nekropole sa stećcima.

  Sve znakove možete skinuti i sve o topografskim znacima: TOPOGRAFSKI ZNACI. PDF

 • Windmühle von Stein- vjetrenjača od kamena,
 • Windmühle von Holz- vjetrenjača drvena,
 • Röhrbrunn von Stein- bunar od kamena,
 • Röhrbrunn von Holz- bunar drveni,
 • Feldbrunn– đeram,
 • Martersäule- statua, stub sveca,
 • Kapelle - Turbet von Stein- kapela - turbe od kamena,
 • Kapelle - Turbet von Holz- kapela - turbe drveno,
 • Kreuz von Stein- krst od kamena,
 • Kreuz von Holz- krst drveni,
 • Kilometerzeiger von Stein- kilometarski stub kameni,
 • Kilometerzeiger von Holz- kilometarski stub drveni,
 • Wegweiser von Stein- putokaz zidani,
 • Wegweiser von Holz- putokaz drveni,
 • Grenzhotter- granična biljega – humka,
 • Grenzstein- granična biljega – kamena,
 • Trigonometrisch. Punkt- trignometrijska tačka,
 • Graf.Tischstand Punkt- grafička tačka određena geodetskim stolom,
 • Grafischer Punkt- grafička tačka,
 • Istražuje:

  Pune Vlasenica
  10.06.2018.

  Knjiga kao poruka

  Knjiga kao poruka

  poduka

  Citiram:

  Bogumili.Ševko_Kadrić.avi

  Pineapple

  Stećci su jako podsticajni, inspirativni. Oni su možda putokaz.Jednu bih poruku ovdje pomenuo.Upravo ovaj stećak koji je star 800 godina je upravo taj naj inspirativni dio. Na njemu se vide slova, na njemu se vidi čovjek koji u ruci drži knjigu.

  E sad da poentiram.

  Evropa je imala problema početkom XVI vijeka velikih. Svaka generacija misli da su njeni problemi ponajveći. Martin Luter u nakani da pomogne da spasi sopstvenu generaciju, da pomogne da spasi Boga, Bibliju i Isusa, on je u ovom stećku našao inspiraciju i rekao, SPAS POSTOJI on je u knjizi. I onda je išao na onu figurativnu prezentaciju. Između Boga i čovjeka ne nalaze se; ni dvorci, ni sultani, ni pape nego knjiga. Knjiga kao simbol mudrosti, gnjiga kao povezujuća nit izmedju generacija iskustava duhovnosti itd. I onda on je izbacio tri religiozna principa koja smatram i danas slamkom izbavljenja.


  Ako je tačno, da je STVORITELJ poslao čovjeku knjigu kao poruku, PODUKU, onda čovjek nemože i nesmije pred knjigom imati tri grijeha;


  1. grieh je DA NEZNA ČITATI (koliki bi bio grieh u 21. vijeku da čovjek nezna čitati)
  2. grieh je DA ČOVJEK NE ČITA
  3. grieh je ČITATI UČITI A NE RAZUMJETI.

  Zato danas ako promislimo, Martin je bio u pravu. Naše spasenje je u knjizi, knjizi kao simbolu naše ljudskosti, da može pronicati ono što jeste bilo, da može pronicati ono što jeste sada ali i vidjeti ono šta nam dolazi.

  10.06.2018.

  Vlasenica - Knjiga o Majci Bosne

  Vlasenica

  Knjiga o Majci Bosne

  Pune logo

  Ono što jedna generacija ostavlja drugoj u amanet na čuvanje, da bi svjedočilo o prošlim vremenima i ljudima koji su ostavili svoj trag u njemu, te davalo jasan, nedvosmislen i specifičan identitet jednom narodu ili etničkoj skupini, našlo se na žestokom udaru onih koji po svaku cijenu žele izbrisati sve što podsjeća na drugačije od njih. Ovdje će se kroz mozaik vlaseničkih dešavanja pokušati demistificirati i kroz konkretne primjere dokazati urbicid, kulturocid, toponimocid koji se kontinuirano već dugo vremena provodi nad svim onim što ima predznak bošnjačkog na opštini Vlasenica. Znanje koje bi trebalo sa najvećom pažnjom da se prenosi s koljena na koljeno da se pamti, nažalost, danas vrlo često ostaje nepoznato ili nedokučivo, jer se sistematski na sve moguće načine više od stoljeća radi aktivno na ideji ubijanja pojma o samobitnosti i posebnosti starosjedilačkog stanovništva Vlasenice a i cijele Bosne. I sami nosimo breme krivice zbog toga. Zašto? Zbog toga jer ne pokazujemo dovoljno interesovanja prema svemu onome što čini našu kulturnu baštinu, jer smo do te mjere komotni u svom ponašanju da se oslanjamo na to da ima neko drugi ko će se brinuti o tome.

  Upravo je to ogledalo u kojem se odražava svijest neke populacije, gdje su sakriveni odgovori o tome ko smo, šta smo, zašto smo takvi kakvi jesmo i kakvi ćemo biti. U tome se ogledaju naša vjerovanja i tradicija. To je zapravo naš temelj i zalog za budućnost. Naša bezazlenost je došla do te mjere da su se naočigled nas rušila mezarja i preuređivale cijele mahale kako bi se postavile betonske kutije, džamije rušene ili pretvarale u skladišta, tradicionalna nošnja i običaji ismijavani, izvorne pjesme izbjegavane pjevati,... Kako sve to razumjeti, shvatiti i odobravati? Jedni to rade iz neznanja, drugi s namjerom, treći su lijeni, četvrti imaju svoj neki razlog i preča posla... I tako sve ukrug, dok tonemo sve dublje, dovodeći se do ruba propasti. Zarad onih koji ne znaju, ili nisu svjesni da skrnaveći spomenike kulture sijeku granu na kojoj sjede, dajući drugima dobre razloge da ih nepoštuju, dolazi ovaj skromni trud u cilju da se bar nekolicini ljudi koja ovo pročita probudi ponos, dostojanstvo i želja da čuvaju i njeguju ono što je preteklo od zvjeri koje nemaju poštovanja ni prema čemu, kojima ništa nije svetinja, pa namjerno uništavaju kulturnu baštinu drugih da bi se poistovjetili sa njima koji je nemaju. Naše je da gradimo, dajemo svoj doprinos u kulturi, a vrieme će dati svoj sud o onima koji krenu drugačijim putem. U svemu postoji dobro i zlo. Ne učinimo li nešto navrijeme još sad na spašavanju onoga što se još spasiti da, pitanje je za kratko vrijeme da li će nas biti i u sjećanjima.


  Bosanci ne znaju čuvati ovo blago od svih veće i gruntovnicu svog duhovnog postojanja i trajanja koje je oplemenilo i svijet, već ga olahkO u političkoj trgovini dijele sa drugima i upisuju u zajedničku listu hisedara. Današnja svijest, razmišljanja i obrazovanje prosječnog bosanca je vraćena u srednjovjekovno doba kada su krupni feudalci, vojvode i plemstvo prodavali svoju zemlju zarad svojega sopstvenog uzdizanja i bogaćenja. Svima je poznato kako su se završavali sukobi zaraćenih plemena. Danas tri plemena i tri feudalca samo u savremenim uslovima, scenario i rezultati će biti isti kao i prije 550 godina.

  Postavlja se pitanje.
  Da li je došlo vrijeme da Bosanci donose "sudbonosne odluke" ????
  zbog opstanka svojih napaćenih naroda?
  zbog naše mladeži što odlazi u nepovrat?
  i zbog nas samih?  Istražuje:

  Pune Vlasenica

  S A D R Ž A J

  SADRŽAJ
   
  Grupa Vlasenica-Birče
  Facebook Group · 626 članova
  Pridruži se grupi